jeszcze nie posiadasz konta? zarejestruj się   zaloguj

Kredyt preferencyjny

Stosunkowo nową inicjatywą rządu polskiego, mającą na celu wspomożenie rodzin w zakupie ich pierwszego mieszkania jest tzw. kredyt preferencyjny.

Ideą kredytu preferencyjnego jest pokrycie przez państwo części kosztów z nim związanych, aby ułatwić szczególnie młodym ludziom zdobycie wymarzonego własnego M. O tym, na czym dokładnie polegają kredyty preferencyjne oraz kto może je otrzymać można przeczytać poniżej.

Zacznijmy może od odpowiedzi na pytanie, co to jest kredyt preferencyjny? Kredytem preferencyjnym jest kredyt hipoteczny z dopłatą do oprocentowania. Ten hipoteczny kredyt preferencyjny ma być przeznaczony przede wszystkim na zakup niewielkiego mieszkania lub budowę niedużego domu. W przypadku kredytów preferencyjnych oznacza to mieszkanie o powierzchni użytkowej do 75 m2, a dla domu – do 140 m2. Kredyt preferencyjny udzielany jest jedynie w złotówkach. Niemożliwe jest otrzymanie kredytu hipotecznego na zasadach kredytu preferencyjnego w walucie obcej, czyli na przykład w niezwykle popularnym franku szwajcarskim.

Pomoc państwa w przypadku kredytów preferencyjnych sprowadza się do sfinansowania przez okres 8 lat części opłat z tytułu odsetek od kredytu. Dzięki temu kredyt preferencyjny znacznie odciąża i tak już często napięty rodzinny budżet. Dopłaty, o jakich mowa przy kredycie preferencyjnym to 50% części odsetkowej naliczonej od podstawy naliczenia dopłaty (czyli całej pozostałej do spłaty kwoty kredytu preferencyjnego lub jego części) według zmiennej stopy referencyjnej, obliczanej jako trzymiesięczny WIBOR, zwiększony o marżę banku w wysokości dwóch punktów procentowych.

O uzyskanie kredytu preferencyjnego mogą ubiegać się jedynie małżeństwa (mogą być bezdzietne) oraz osoby samotnie wychowujące dziecko, jednak pod warunkiem, że osoba ubiegająca się o kredyt preferencyjny nie jest właścicielem ani współwłaścicielem lokalu mieszkalnego (mieszkania lub domu). To samo dotyczy prawa do lokalu spółdzielczego. Jeżeli te warunki nie zostaną spełnione, kredytu preferencyjnego na pewno nie dostaniemy.