jeszcze nie posiadasz konta? zarejestruj się   zaloguj

Czujniki gazu

Czujniki gazu służą do wykrywania obecności niebezpiecznych dla człowieka gazów w pomieszczeniach.

Ponadto czujnik gazu może wykryć w pokoju dym lub czad, co czyni zeń niezbędny element systemu przeciwpożarowego. Czujnik gazu sygnalizuje jego obecność lub przekroczenie dopuszczalnej normy za pomocą sygnałów dźwiękowych oraz lampki sygnalizacyjnej, która zaczyna migać w razie niebezpieczeństwa, czyli wykrycia przez czujnik gazu zmiany stężenia gazu w powietrzu. System stałego monitorowania pracy czujnika gazu praktycznie całkowicie eliminuje możliwość wystąpienia tzw. fałszywego alarmu, chociaż oczywiście może się to zdarzyć. Wtedy należy w czujniku gazu ręcznie wyłączyć urządzenie alarmowe, aby go zresetować.

Podstawowe zastosowania czujników gazu to wykorzystanie domowe oraz przemysłowe. W domu dzięki czujnikom gazu unikniemy ryzyka poważnego zatrucia się trującymi oparami, a nawet śmierci. Podobnie ma to miejsce w przypadku przemysłowych zastosowań czujników gazu na większą skalę. W dużych zakładach produkcyjnych, magazynach, a także obiektach użyteczności publicznej czy takich miejscach jak hotele i restauracje czujniki gazu i detektory dymu muszą znajdować się koniecznie, ponieważ inaczej oznacza to złamanie przepisów przeciwpożarowych.>

Czujniki gazu z reguły montowane są na suficie lub ścianie w pomieszczeniach narażonych na emisję gazu. Większość czujników gazu zasilana jest za pomocą baterii alkalicznych. Bywają czujniki gazu, które wyposażone są w ciekłokrystaliczny ekran LED, na którym pokazywane są wszystkie istotne informacje – na przykład aktualne stężenie danego gazu. Wykorzystywane na skalę przemysłową czujniki gazu mogą też posiadać dodatkowe filtry węglowe, aby zwiększyć dokładność pomiaru, ale w związku z tym cena tych czujników gazu jest odpowiednio wyższa.

Czujniki gazu wyposażone są w rożnego typu system pomiaru stężenia gazu w otoczeniu. Niektóre czujniki gazu wyposażone są w sensory elektrochemiczne, wykrywające jeden konkretny rodzaj gazu. Z kolei w przypadku innych czujników gazu są one wyposażone w sensory jonizacyjne. Dzięki temu te czujniki gazu są niezwykle dokładne. Czujnik gazu dokonuje pomiarów stężenia danego gazu cyklicznie, na przykład co pół minuty.